Obchodní podmínky


1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
2. REGISTRACE OBJEDNAVATELE a GDPR
3. OBJEDNÁVKA
4. PLATEBNÍ PODMÍNKY 5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY, REKLAMACE
6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
7. ODPOVĚDNOST ZA VADY
8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
9. OBCHODNÍ KOMUNIKACE
10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11. KONTAKTNÍ ÚDAJE

Sídlo:
Centrum služeb Broumov s.r.o. - Tiskárna
Klášterní 225
550 01 Broumov
IČ: 28796047
DIČ: CZ28796047

Provozovna:
Centrum služeb Broumov s.r.o. - Tiskárna
Havlíčkova 115
tel.: 728 011 509
e-mail: csb@broumovsko.cz

Odpovědná osoba:
David Ticháček

Registrace:
Krajský soud v Hradci Králové, C 27932

Číslo účtu:
299623148/0300 - vedený u ČSOB

V Broumově dne: 15. 5. 2015